Posted on: October 10, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 26

NGÀY 11 ÂM Mở Kinh Lên”VẬN MAY TỚI ÀO ÀO”Tài Lộc Bao La Cả Tháng May Mắn – Tụng Kinh PhậtHằng Ngày Trong Nhà Mở Kinh Lên”VẬN MAY TỚI ÀO ÀO”Tài Lộc Bao La Cả Tháng May Mắn – Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://medinaportal.net/category/lam-dep/

Categories:

26 People reacted on this

 1. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Ban phước cho hai con của con khỏe mạnh thành đạt gặp nhiều gặp nhiều nhiều mai mắng a di đà phật

 2. Con niệm nam mô a Di Đà Phật . Con niệm nam mô a Di Đà Phật . Con niệm nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

 3. con niệm nam mô a di đà phật con xin cho da đình con mạnh khoẻ buôn may bán đắt a di đà phật

 4. ✔ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  …..Nam Mô A Di Đà Phật…..
  …..Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát…..

 5. Vận may luôn tìm đến khi thành tâm nghe kinh và làm theo lời kinh dạy con sin niệm Nam mô a di Đà phật

 6. Nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô thập phương thường trụ tam bảo bồ tát nam mô thập phương thường trụ tam bảo bồ tát nam mô thập phương thường trụ tam bảo bồ tát nam mô thập phương thường trụ tam bảo bồ tát nam mô mười phương chu Phật bồ tát nam mô mười phương chu Phật bồ tát nam mô mười phương chu Phật bồ tát nam mô kinh địa tạng Vương bồ tát nam mô kinh địa tạng Vương bồ tát nam mô kinh địa tạng Vương bồ tát nam mô hương van cái bô tác nam mô hương van cái bô tác nam mô hương van cái bô tác nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô Thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại bi hội thưởng Phật bồ tát kuu khổ kuu nạn cho tất cả gia đình con cháu kheo mạnh bình an luôn luôn hạnh phúc đi đến nơi về đến chốn Việt làm thành công học hành thành công con cháu hiền lành ngoan ngoãn nam mô a Di Đà Phật phù hộ cho con kheo mạnh bình an luôn luôn hạnh phúc đi đến nơi về đến chốn Việt làm thuận lợi

 7. Con thành tâm nghe kinh phật gí hộ cho con vượt qua khó khăn khổ đau nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏🙏🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

Leave a Comment