Posted on: August 31, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 0

[NEU TV] Sửa đổi luật đầu tư công: Bàn luận từ những góc nhìn đa chiềuSáng ngày 08/5/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách “Sửa đổi Luật Đầu tư công – Bàn luận từ những…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment