1 people reacted on this

  1. Da bụng thai nhi có vấn đề gì không anh. Kén bach huyết vùng cổ mình vẫn tính là NT khi đo anh nhỉ? E học hỏi được nhiều từ những case của anh.

Leave a Comment