23 People reacted on this

  1. Sorry vì ra trể nha!
    Truyện đăng lại nên tui nghĩ nhiều bạn đọc rồi nhưng YouTube xoá phải chỉnh sửa lại! Nếu lần này mà bị xoá nữa thì tiêu😭
    Thank các bạn đã cố gắng chờ đợi 😳

Leave a Comment