18 People reacted on this

  1. Bắt trước múa quạt nghệ thuật ở trung, người quay thì rung máy quá mất đẹp😑😑😑😑

Leave a Comment