12 People reacted on this

  1. Lớp mìn cũng múa bài này , trang phuc cung giống luôn ,nhưng động tác khác hoàn . mình xin lỗi nhưng mình thấy mấy bạn này múa ko đều ko hợp nhạc bị rối lại còn ko cẩn thận để rơi quạt nhạc nhanh mà động tác quá chậm

Leave a Comment