34 People reacted on this

  1. Chị ấy là dv múa đi du học TQ 10 năm thì phải. Bố mẹ là NSUT Vương Linh & Đặng Hùng. Xuất thân từ cái nôi nghề múa mà mình thấy bạn ấy ko dẻo thân dưới. Vì mình thích múa xem múa của bố mẹ bạn ấy rồi đến bạn ấy. Nhưng thần thái + thân trên rất đẹp.

  2. Thiên Không ngộ với Đào Hoa cầm kỳ thi họa tài ba tuyệt vời
    Cơ mưu quyền biến hơn người ngàn năm bạc mệnh một đời tài hoa.

  3. Cô này là hs cũ của trường múa. Lúc cô mới vào học đc 1-2 năm thì cô đã đc cử đi trung quốc du học rồi. Cô ấy rất giỏi luôn

Leave a Comment