Posted on: November 9, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 20

Mở Nghe Kinh Này Mỗi Tối Trước Khi Ngủ, Cầu Gia Đạo Bình An Tài Lộc Tự Đến Đầy Chật Trong NhàNiệm Phật Thành Phật là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Niệm Phật thành Phật.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://medinaportal.net/category/lam-dep/

Categories:

20 People reacted on this

 1. Con nam mô a di đà phât con nam mô đai tư đai bi cứu khô cứu nan linh cảm ứng quan thế âm bồ tát con vũ thi thanh diêu lan cpn xin sắm hối lay phât lay me quan âm thương con thương gia đình con phù hô đô trì cho gia đình con manh khỏe bình an thân khỏe tâm an ngày an lành đêm an lành ngày đêm 6 thời đều an lành con xin thương con gia hô cho cháu vũ hưu thành tư phúc đức cháu vũ thi hoài phương diêu danh cháu tế tử nguyễn trần khuê manh khỏe bình an hoc hành hanh thông tinh tấn công tác tôt trên đường xe dưới đường bô nâng nui dùi dắt cho me con nhà con đươc đi đến nơi về đến chôn da con xin đa ta cảm ơn chín phương trời mười phương chư phât chư phât mươi phương con xin đa ta cảm ơn me hiền quan thế âm bồ tát da con nam mô a di đà phât

 2. Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô Đại bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô Đại bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô Đại bi quan thế âm bồ tát
  Nam mô Đại thế Chí bồ tát
  Nam mô Đại thế Chí bồ tát
  Nam mô Đại thế Chí bồ tát
  Nam mô địa tạng Vương bồ tát
  Nam mô địa tạng Vương bồ tát
  Nam mô địa tạng Vương bồ tát
  Nam mô Đại hiếu mục kiền liên bồ tát
  Nam mô Đại hiếu mục kiền liên bồ tát
  Nam mô Đại hiếu mục kiền liên bồ tát
  Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát
  Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát
  Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát

 3. Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏
  Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

 4. Nam mo adi da phat
  Nam mo adi da Phat 🙏🙏🙏
  Nam mo adidaphat 🙏🙏🙏
  Nam mo adidaphat 🙏🙏🙏
  Nam mo adidaphat 🙏🙏🙏

 5. Năm mo a di đà phat Nam mo đai tu đai bi Nam mo quan the. Am bo tat cứu kho cứu nan gia đinh con được bình an

 6. NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ Bổn Sư thích Ca Mẫu Ni Thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM Mô Đại Từ Đại Bi Quán thế Âm Bồ tát

 7. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ đại bi Quan Thê ́ Âm Bồ Tát. Nam mô mười phương Chư Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng

Leave a Comment