5 People reacted on this

  1. Thằng AD này là thằng bẩn bụng.các hành động khi mở hộp của AD không tôn trọng khách xem và sản phẩm
    Chưa thấy video nào review của ad khác lại mở hộp sp như thằng này.thiếu sự tôn trọng…

  2. Nghe tên Asanzo là "tởm" rồi!
    Tầm mức giá như thế này, thà mua mấy máy chạy Android One như Nokia xài ngon hơn!

Leave a Comment