37 People reacted on this

  1. Mấy vị trong hình này là tín đồ Hồi Giáo của cộng đồng người CHĂM ở An Giang . Họ sống rất thân thiện và tử tế với mọi người , tôi rất ái mộ họ !!!

  2. nhà ai có nhiều con gái thì mới nuôi được vì lele là vịt chời mà nó cũng giống như con gái đủ lông đủ cánh là nó bây đi mất thôi vn

Leave a Comment