20 People reacted on this

  1. Mình đồng da sắt đao thương bất nhập cuối cùng chết vì đau ruột thừa bác sĩ ko mở dc để cứu : ))

  2. Phim tao lao xem phi thời gian ,coi chẳng hiểu gì luôn , một thằng viết kịch bản phim óc bò

Leave a Comment