13 People reacted on this

  1. RBplay boy mày hướng dẫn tao cái lệnh làm đồ nội thất đấy ! Được không ? Còn nữa mày hướng dẫn tao làm máy tinh làm việc, ghế làm việc (Dàn máy tính của một youtuber) đấy ! Rồi làm nội thất nhà vệ sinh nữa (tolet, đồ chùi đít bồn rửa tay ) ! Nhớ làm mấy thứ đó nha ! Tui chờ đó !

Leave a Comment