Posted on: January 12, 2020 Posted by: admin Comments: 1

Mẹ Mạnh Tử dạy conThuở nhỏ gia đình Mạnh nghèo khó, hai mẹ con lây lất sống ở những ngôi nhà mồ của nghĩa địa. Thấy người ta đào, chôn, lăn, khóc. Mạnh cũng bắt chước làm theo. Mẹ Mạnh thấy thế rất lo ngại, bà thầm nghĩ: “Chỗ này không phải là chỗ cho con ta ở”.
Rồi lập tức bà dọn đồ đạc ra chợ ở. Mạnh thấy người cân bán mậu dịch đổi chác, cũng bắt chước làm theo. Mẹ thấy vậy càng lo ngại hơn nhiều, bà lại nghĩ: “Chỗ này cũng không phải là chỗ cho con ta ở.” Rồi tiếp tục bà dọn đồ đạc đến cạnh trường học ở. Lần này bà rất hài lòng vì từ khi về đấy Mạnh bắt chước học hành chăm chỉ. Bà vui vẻ nghĩ: “Đây mới là chỗ đáng cho con ta ở vậy!”

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

1 people reacted on this

Leave a Comment