26 People reacted on this

  1. Nhà thiết kế đẹp nhưng nên có báo giá trong khoảng bao nhiêu tiền để khách hàng còn nghiên cứu và cân đối tài chính.

  2. Mái đổ hây mái lợp ngói z bạn? Mái màu rêu có lẽ đẹp hơn. Chi phí tất cả bao nhiu ko tính hàng rào?

Leave a Comment