Posted on: November 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Màn trống mở màn LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG CỔ TIẾT |Đoàn nghệ thuật Hải Phòng|Là một người con của An Vinh không thể quên được những công lao xây dựng lên ngôi làng quê hương An Vinh. Người nay để tưởng nhớ đã lập lên ngôi đình và lấy lấy ngày mồng 1 tháng 11 âm lịch là người hội để tưởng nhớ về người đã có công xây dựng lên ngôi làng…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment