3 People reacted on this

  1. Mạch này kích thước dài rộng và sâu bao nhiêu a? Chơi được bass 30 từ 220 coil 100 không? Biết để tìm vỏ thùng phù hợp!

Leave a Comment