33 People reacted on this

  1. Mặc dù thích tóc ngắn nhưng tôi không dám để vì mặt tui hãm kinh khủng. Thích tóc ngắn kinh khủng tóc ngắn + chân ngắn auto cute 😘

  2. Bà mẹ -_- 😃
    Người ta xinh dthx làm j cx được cột đuôi gà nhiền cưng cưng
    Còn đouma
    CÁI BẢN MẶT T NHƯ LOL V Á CỘT MẤY KIỂU NÀY mấy đứa bn nó nhấn đầu vô bãi c*c trâu
    Nx là thôi chết con đkm tao lun á 💁🏾😃😂😒

Leave a Comment