Posted on: January 11, 2020 Posted by: admin Comments: 0

LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA (Trích Truyện Lục Vân Tiên – Truyện Lục Vân TiênLỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA
(Trích Truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

cho thấy vẻ đẹp của 2 nhân vật:
– KNN: hiền hậu, nết na, ân tình
– LVT: tài ba, dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài

đồng thời qua nhân vật LVT ta còn thấy được ước mơ của cụ Đồ Chiểu về con người nghĩa hiệp sẵn sàng bênh vực kẻ yếu, tiêu diệt kẻ bạo tàn

Nguồn: https://medinaportal.net/

Xem thêm bài viết: https://medinaportal.net/category/giai-tri

Categories:

Leave a Comment