13 People reacted on this

  1. mình dùng em này gần 10 năm nay rồi nghe em nó bát đánh bạo lực lắm,đã dùng thử rất nhiều loa nhưng chưa loa nào ưng bằng em nó

  2. mình dùng em này gần 10 năm nay rồi nghe em nó bát đánh bạo lực lắm,đã dùng thử rất nhiều loa nhưng chưa loa nào ưng bằng em nó

Leave a Comment