15 People reacted on this

  1. Tôi xin sác nhận 100℅em tính nói đúng vì tôi đang chơi một bộ logitech của mỷ nhưng sản xuất tại trung quốc nha chất lượng rất hay .Đồ mỷ rất tốt

Leave a Comment