23 People reacted on this

  1. Nói quá trời mà ko nói giá thì củng như vịt nge sấm thôi xếp ơi. Mình phải nói bao nhiêu tiền để họ cân đối tài chính nửa chư xếp hê…
    0914 395 009

  2. Cửa hàng nên công khai giá để mọi người theo dõi để cân nhắc tài chính khi ưng một thiết bị nào đó để mua cho dễ.

Leave a Comment