30 People reacted on this

  1. Mình đã 34t và có 2 con rồi nhưng vẫn rất thích nghe chuyển cổ tích, ngày nào 3 mẹ con cũng cùng nghe.

  2. Giống như chuyện công chúa tóc vàng v công chúa khóc ra ngọc trai va cô bé lọ lem công chúa trong rừng có cả công chúa kêu ngạo công chúa ba mắt công chúa ELISA

Leave a Comment