5 People reacted on this

  1. Vaccin tụ huyết trùng bao lâu mới tiêm lại nữa.Sao bạn ko quay gói thuốc gần hơn cho dễ xem.gói k.sinh hiệu gi vậy bạn?

  2. Vaccin tụ huyết trùng và dịch tả tiêm vào vị trí nào vậy? Vaccin tụ h.trùng có cần pha thêm nước cất ko hay rút ra tiêm luôn.

Leave a Comment