Posted on: November 1, 2019 Posted by: admin Comments: 0

LỄ KÝ KẾT GIỮA QUẬN GURO, TP. SEOUL VÀ HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 12Sau một thời gian diễn ra nhiều hoạt động trao đổi đoàn và trao đổi thông tin, hai quận nhận thấy có những hướng đi chung và cơ hội hợp tác phát triển song phương. Quận 12, TP. Hồ Chí Minh và Quận Guro, Seoul (Hàn Quốc) đã thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác tích cực, khẩn trương chuẩn bị các nội dung quan trọng, cần thiết cho việc tiến hành Lễ ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ theo các quy định của pháp luật mỗi nước và quốc tế, hai bên sẽ cố gắng hết mình để cùng hợp tác trong các lĩnh vực như: Hỗ trợ các doanh nghiệp của hai quận trong việc thực hiện mở rộng quan hệ giao thương, tạo cơ hội hợp tác đầu tư, tổ chức triển lãm và tiếp xúc thương mại giữa các bên…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://medinaportal.net/category/kinh-doanh/

Categories:

Leave a Comment