1 thought on “Lễ hội xuống đồng năm 2019”

  1. Lễ hội văn hoá lịch sử của các vị tiền nhân khai sáng quai đê lấn biển các vị tiên công…hội bơi bơi xuống đồng khu di tích đậm nét cổ truyền dân tộc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *