Posted on: November 27, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Lễ hội trái cây năm 2019, Quý Sơn -Fruit Festival 2019, Quy SonNgày hội trái cây huyện Lục Ngạn diễn ra từ ngày 29/11-01/12. Chương trình khai mac vao 19h30 ngay 29/11 tại quảng trường Trung tâm huyện Lục Ngạn.
Kính mời quý khách đến tham dự
UBND xã Quý Sơn cùng các xã khác đang chuẩn bị cho hội trại cho ngày hội trái cây năm 2019
Luc Ngan district fruit festival takes place from 11/29-01-12. The program starts at 19:30 on November 29 at Luc Ngan district square.
Welcome to attend
The People’s Committee of Quy Son commune and other communes are preparing for the camp for the fruit festival in 2019

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment