Posted on: November 30, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Lễ hội trái cây năm 2019Hội chợ cam bưởi và những sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn diễn ra từ ngày 29 tháng 11 năm 2019 đến ngày mùng 2 tháng 12 năm 2019 với tiêu đề là hợp tác cùng phát triển.
Mọi người đang rất miệt mài trưng bày hoa quả cho hội chợ từ ngày 29/11/2019
#lễhộitráicây, #lễhộitráicâynăm2019

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment