Posted on: September 16, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 14

LỄ HỘI TẠI DINH QUAN THẺ SỐ 1 //LỄ CẦU AN VÀO NGÀY 18/19/08ÂL XÃ CẦN ĐĂNG CHÂU THÀNH AN GIANG.Mời các bạn cùng xem lễ cầu an tại dinh quan thẻ số 1ở xã cần đăng huyện Châu Thành an giang,, lễ hội diễn ra vào ngày 18/19/08âl hàng năm ,, đây là một trong 4 dinh thẻ được cấm tại vùng đất thất Sơn 7 núi tỉnh an Giang,, thuộc giáo đạo Bửu Sơn Kỳ Hương,, bà con trong bổn đạo về đây hành hương rất đông,, cầu cho quốc thái dân an,, tất cả mọi người sống trong hòa bình và hạnh phúc,,

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

14 People reacted on this

  1. Hi 👋 I'm your new friend. I really liked the channel and this video is really great. the red button was pressed and the bell opened 🎁🔔😊

Leave a Comment