1 people reacted on this

  1. Bọn này làm nhục mặt đất nước trước quốc tế.Việt Nam sẽ tẩy chay 4trieu dân vĩnh viễn không được về đâu

Leave a Comment