37 People reacted on this

  1. Ổng đang thưởng thức cái sướng của ca sĩ là mọi người đều thuộc bài của mình. Đối với những người có nội lực như Nhân thì việc hát 10mấy bài là có thể…chứ đừng nói ổng hát k nỗi 😂😂

Leave a Comment