Posted on: September 22, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 0

LỄ HỘI MÚA XÒE MƯỜNG LÒ 2019 KỶ LỤC 5000 DIỄN VIÊN THE FESTIVAL OF THE 5000 VIETNAMESE DANCE LADIESLỄ HỘI MƯỜNG LÒ YÊN BÁI VIỆT NAM LÀ 1 TRONG NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA CỦA CÁC DÂN TỘC TẠI YÊN BÁI. THỂ HIỆN TINH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM. GẮN KẾT MỌI NGƯỜI VỚI NHAU SAU NHỮNG NGÀY LAO ĐỘNG VẤT VẢ. LÀ NÉT VĂN HÓA CẦN ĐƯỢC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN, HÃY ĐẾN VỚI CON NGƯỜI ĐỒNG BÀO NƠI ĐÂY CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC TẬN MẮT CHỨNG KIẾN LÒNG HIẾU KHÁCH NHƯ THẾ NÀO.

YEN BAI YEN BAI FESTIVAL VIETNAM IS ONE OF THE CULTURAL HERITAGE OF ETHNIC MINORITIES IN YEN BAI. EXPRESSING THE UNION OF SPIRIT OF VIETNAMESE PEOPLE. ATTACHING PEOPLE TOGETHER AFTER THE WORKING DAY. THE CULTURE NEEDS TO BE PRESERVED AND DEVELOPED, PLEASE COME TO THE PEOPLE HERE, HOW WE WOULD HAVE BEEN AWARE OF THE GUEST

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment