Posted on: October 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Lễ Hội Làng Nghề Gò – Đúc Đồng Đại Bái 29/9 ÂL | Ký Sự UNESCO#KÝSỰDISẢNUNESCO
LỄ HỘI LÀNG NGHỀ GÒ – ĐÚC ĐỒNG ĐẠI BÁI 2019
Lễ hội làng nghề gò – đúc đồng Đại Bái còn gọi là Lễ giỗ tổ làng nghề được tổ chức hằng năm trong 3 ngày từ 27 đến 29/9 (âm lịch) để tưởng nhớ ông Tổ làng nghề là cụ Nguyễn Công Truyền, đã có ơn truyền dạy nghề gò đúc đồng cho bà con nhân dân làng Đại Bái,Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Đại Bái có hai ngôi đình. Đình trong là đình Văn Lãng, thờ thành hoàng làng là Lạc Long Quân và thờ ông Nguyễn Công Hiệp.
Nguyễn Công Hiệp là con ông bà Nguyễn Công Thận và Nguyễn Thị Ngọc Luân , gia đình có sáu anh em. Cha ông làm quan đời Lê Thần Tông, Chân Tông, đến chức Thái Bảo.
Đình ngoài là đình Diên Lộc thờ tổ sư dạy nghề gò đồng Nguyễn Công Truyền. Theo thần phả, sắc phong ghi chép được ở làng thì ông Nguyễn Công Truyền sinh năm 989 tại làng Đại Bái, mất ngày 29/9 năm 1069, là con ông bà Nguyễn Công Tiến. Xuất thân trong một gia đình nho học, năm 995, lúc lên 6 tuổi, ông theo cha mẹ vào Thanh Hóa để sinh sống, năm 25 tuổi làm quan Đô úy triều đình Lý, được phong làm Điện Tiền Tướng Quân.
Đến tháng 3 năm 1018 ông về Đại Bái thăm họ hàng quê hương. Do cha bị bệnh mất ở Thanh Hóa, ông xin từ quan đưa mẹ về quê cũ phụng dưỡng và từ đó ông bắt đầu sáng chế ra nghề gò đồng. Dân làng noi theo đó mà lập nghiệp, dần dần thành nghề chính. Khi mất ông được phong là: Dực bảo Trung hưng Linh phù chi thần, rồi lại gia phong: Quang úy Địch bảo Trung hưng Trung đẳng thần, cuối cùng được gia tăng Đoan túc Tôn thần
Trong một năm có ba ngày lễ để tưởng nhớ đến vị tiền tiên sư. ngày 6-2 (lễ tiết đầu năm) và ngày 16/8 (lễ nhị tiết). Ngày giỗ tổ là ngày mất của ông Nguyễn Công Truyền vào hôm 29/9 âm lịch. Người các nơi xa về dự lễ, thường là mang theo những vật phẩm gò đồng chạm bạc mà mình sáng chế được về đặt trên hương án tổ.
Về dự hội Đại Bái ta được nghe hát trống quân.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment