3 People reacted on this

  1. Cảm ơn PRL đã chia sẻ. Mình có nghe nói đến người Chàm… Người Chăm và người Chàm khác chỗ nào vậy? Hay chỉ là cách phát âm? Bạn nào biết gì, cảm ơn giúp mình hiểu thêm nhé.

Leave a Comment