Posted on: September 27, 2019 Posted by: earlenehands Comments: 1

Lễ hội ka tê 2019 rước kiệu y trang khai mạc lễ hội.Đây là lễ hội ka tê của người Champa theo đạo bà la môn tại Ninh Thuận.
Chương trình khai mạc lễ hội Kate 2019 của đồng bào chăm nam bộ, Champa Phan Rang theo đạo Bà la môn.
Lễ hội Katê 2019, người chăm phan rang, ninh thuận.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

1 people reacted on this

Leave a Comment