2 People reacted on this

  1. Cuộc thi kéo bò vùng bảy núi An Giang. Cảm ơn bạn đã chia sẻ về văn hóa cũng đồng bào Khmer Nam Bộ. Qua thăm hỏi bạn tí.lát sau rảnh rỗi ghé mình chơi ban nha

Leave a Comment