Posted on: September 28, 2019 Posted by: admin Comments: 2

Lễ Hội Đua Bò Bảy Núi 2019 Vòng Trung KếtLễ Hội Đua Bò Bảy Núi 2019 Vòng Trung Kết ngày 28 tháng 9 năm 2019 có hàng trăm du khách và người dân địa phương tham dự, đây là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
The Seven Mountain Bull Race Festival 2019 Final Round on September 28, 2019, attended by hundreds of visitors and locals, a national intangible cultural heritage.

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

2 People reacted on this

Leave a Comment