Posted on: September 28, 2019 Posted by: admin Comments: 2

Lễ Hội Đền Bà Chúa 1 – 2/8 Âm Lịch | Ký Sự UNESCO#KÝSỰDISẢNUNESCO
Lễ hội đền Bà Chúa
Tại Phố Viên, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Đền Chúa là di tích kiến trúc văn hóa nghệ thuật gắn liền với sự kiện lịch sử của dân tộc chống giặc Nguyên Mông, đồng thời gắn với quá trình chiêu dân, với công lao sự nghiệp của công chúa Túc Trinh.
Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất (1258), để phát triển sản xuất làm cho dân ấm no, quốc gia hưng thịnh, Vua Trần đã xuống chiếu cho các vương hầu, công chúa chiêu tập dân phiêu tán để khai khẩn đất hoang, mở rộng vùng ven kinh thành Thăng Long. Theo chiếu chỉ, công chúa Túc Trinh, con gái Vua Trần Thánh Tông (1240 -1290), đã rời cung điện ra vùng phía tây bắc kinh thành Thăng Long. Công chúa bỏ tiền bạc phát chẩn, cấp vốn cho dân nghèo dựng nhà, vỡ đất cấy trồng làm ăn sinh sống, thành làng, thành xóm.
Lễ hội đền bà chúa diễn ra trong các ngày từ 1 – 2/8 âm lịch hàng năm. Trong ngày giỗ Chúa, dân hai làng Cổ Nhuế và An Nội phải tuân thủ theo lệ: Không đốt pháo, toàn dân làm cỗ chay, ăn chay. Đêm ngày giỗ Chúa, tại đền có tổ chức hát chèo, diễn tuồng, múa lân, múa rồng…

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

2 People reacted on this

Leave a Comment