Posted on: October 26, 2019 Posted by: admin Comments: 0

LỄ HỘI ĐẠI PHAN – THÔN ĐÔNG HƯƠNG, ĐÔNG HƯNG, LỤC NAM, BẮC GIANG (19-23/09 ÂM LỊCH) PHẦN 2越 南 國 北 江 省 陸 南 縣 無 爭 社 同 群 村 建 修 大 番 勝 醮
戊 戌 年 九 月 初 一 日

Mục đích chính của lễ hội này để cầu an, cầu siêu và tấn phong cấp bậc lên Đại Pháp Sư cho vị thầy cúng chủ trì buổi lễ. Không có quỹ riêng để tổ chức lễ hội nên ban tổ chức thường phải đứng ra kêu gọi sự đóng góp từ nhiều nguồn như thầy cúng muốn thăng cấp bậc trong lễ, người dân trong cộng

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment