3 People reacted on this

  1. Miền Nam mỗi năm tổ chức 1 2 lần trưng bày bonsai . Đúng chất chơi bonsai . Miền bắc thấy tổ chức quanh năm mà toàn thấy cẩu sanh với sanh đi thi đấu với nhau.

Leave a Comment