Posted on: November 23, 2019 Posted by: admin Comments: 0

Lễ Hội Bia Hà Nội Tại Phú ThọTag: #namvietevent

*** TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ***

***Các thông tin được tập hợp có chọn lọc từ báo chí chính thống của Việt Nam, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, NamViet Event không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!
***NamViet Event không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam – Hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái.
***NamViet Event không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các bình luận của khán giả trên Youtube.
*** Lưu ý: Kênh NamViet Event không sở hữu tất cả tư liệu được sử dụng trong Video này. Mọi thắc mắc về bản quyền, tài trợ, quảng cáo, cộng tác vui lòng liên hệ email: namvietevent19@gmail.com

source: https://medinaportal.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://medinaportal.net/category/giai-tri/

Categories:

Leave a Comment