1 people reacted on this

  1. Để xem đầy đủ các video của từng thể loại (Aerobic, văn nghệ, …, hướng dẫn ViOlympic, Tổng hợp các vòng thi Quốc gia; Toán cơ bản và nâng cao lớp 3 + 4 + 5) một cách hệ thống, các bạn và các em vào đường link sau:
    https://www.youtube.com/channel/UCTE91r8ukWyzYO-LEVnj3tA/playlists?flow=grid&view=1
    (hoặc nhấp vào THẦY TOẠN – TOÁN TIỂU HỌC, rồi chọn vào DANH SÁCH PHÁT, sau đó chọn vào: "danh sách phát đã tạo".).

Leave a Comment