44 People reacted on this

  1. chào mừng ngày lễ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là vị anh hùng đất nước hihih. nhưng bạn ơi chất lượng ảnh hơi kém . minh góp ý nêu không đúng đừng bạn đưng giận nhé

Leave a Comment