1 people reacted on this

  1. Ad oi cho m hỏi nếu trong bảng tính a và bảng tính b nếu stt các mã sp k giống nhau ta làm vậy có cho ra kq đúng k ah

Leave a Comment