46 People reacted on this

  1. 1 năm 4 mùa tắm 4 lần, có nơi 2 mùa tắm 2 lần 1 năm, đang khen những người yêu thiên nhiên tiết kiệm nước.

  2. 2:18 thanh niên ngu người gắp ra lúc con ruồi còn sống thì ko sao lúc nó chết mới chịu lấy ra

  3. Chủ đề ghi là trên da người vậy mà mới vô đầu đã thấy trên con vật rồi . Phục ad ghê .

Leave a Comment