50 People reacted on this

  1. Chị oi da e da dầu thuộc da nhạy cảm e xin dc hỏi e tiep xuc voi nắng vì buon ban vay e có thể đắp lòng trắng va long đỏ trứng gà chung voi mat ong vay e co bi bat nắng k ạ

  2. Rất hiệu quả
    Nhưng coi các video khác thì chỉ khác mỗi video đều chỉ khác nên không biết phải tin cậy kênh nào
    Có kênh thì lòng trứng trắng với mật ong
    Còn kênh này thì lòng đỏ với mật ong

Leave a Comment