19 People reacted on this

  1. tôi thấy cookie monter slime nói đúng đó !!!!!!!!!?😤😤😤😤😤😤😤😤😅😅😅😅😉😉😉😉😉💯💯💯👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

  2. Nếu đúng cho like ko thì thoi nha: nói làm với sơn móng tay và nước rửa tay mà lại có keo vuốt tóc với nước muối sinh lý…… Mà cách đông đặc đâu phải là nhờ hai thứ sơn móng với nước rửa tay? Đúng ko

Leave a Comment