2 People reacted on this

  1. Khi sống ở Qui Nhơn thì nên gặp anh Trần Lê Anh Khuê để được hiểu cặn kẽ về văn hoá, con người , ẩm thực, lối sống, truyền thống,….bản địa.

Leave a Comment