6 People reacted on this

  1. Đảng CỘNG HÒA muôn năm , mong VNCH trở về lập lại trật tự mới , lấy lại miền Nam , csbk cút về bắc kỳ , nguồn gốc lũ nó , diệt hết lũ dlv , gián điệp cs v.v….

  2. mày đánh đi phải để một phương để tổ tiên mày đâu thai tau tiếc thay cho tổ tiên nhà mày sinh ra một quái thai

Leave a Comment