6 People reacted on this

  1. Đảng CỘNG HÒA muôn năm , mong VNCH trở về lập lại trật tự mới , lấy lại miền Nam , csbk cút về bắc kỳ , nguồn gốc lũ nó , diệt hết lũ dlv , gián điệp cs v.v….

Leave a Comment