35 People reacted on this

  1. Tóc mullet rất đẹp nhưng vì khá bảnh mà bị gọi là trẻ trâu thấy ghớm, trước khi có khá bảnh thì kiểu này rất hot và đẹp

Leave a Comment