21 People reacted on this

  1. Ăn thế này về mĩ sẽ bị chụp mũ là đồ ăn vn ôi thiu và bệnh và còn gọi là thân cộng nữa 🙂 chuẩn bị tinh thần bị ba que biểu tình đòi trục xuất về Việt Nam luôn đó 🙂

  2. 2 vk ck ăn ngon quá đi, sò huyết ăn kiểu vậy ko đó em ơi,ko xào há miệng ra đâu ah.sào kiểu vậy mơi ngon.sào há miệng chín quá ko được ngon í

Leave a Comment